Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2015

5001 db23 390
Reposted fromarmadillo armadillo viayouaresonaive youaresonaive
Moooli
Newbury
Reposted fromlifeless lifeless viayouaresonaive youaresonaive
Moooli
3575 3f40 390
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viayouaresonaive youaresonaive

February 06 2015

Moooli
Moooli
9030 a575 390
Reposted fromkrzemkorsky krzemkorsky viainsidemysoul insidemysoul
Moooli
6852 c3f9 390
Reposted fromKaviah Kaviah viainsidemysoul insidemysoul
Moooli
W dzieciństwie niczego się nie bała, później - wszystkiego. Zwłaszcza życia.
— A. Osiecka
Moooli
Muszę zebrać się w sobie. Zszyć się z powrotem. Skleić, nawet prowizorycznie, bo się rozlatuję. 
— Jakub Żulczyk
Reposted fromhaazeel haazeel viaszalony-virus szalony-virus

February 04 2015

Moooli
0982 581e 390
Reposted fromfor-witches for-witches viainsidemysoul insidemysoul

January 10 2015

Moooli
Może po prostu stąd spieprzmy, co
— J.Żulczyk "Radio Armageddon"
6243 51c2 390
Reposted fromohnina ohnina viathelittleprince thelittleprince
0643 bf81 390
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness
0597 d410 390
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness

December 25 2014

December 10 2014

5138 8ac0 390
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viapouler pouler
Moooli
1358 effb 390
Reposted fromzenibyja zenibyja viapouler pouler
0468 6a0c 390
Moooli
...jest jeden rodzaj alkoholu, który zajmuje w naszych sercach miejsce szczególne: WINO.
— Świat według zołzy
Reposted frombambalam bambalam viapouler pouler
Moooli
2065 aafa 390
Reposted fromstylte stylte viainsidemysoul insidemysoul
Moooli
1045 8b03 390
Reposted fromstylte stylte viainsidemysoul insidemysoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl