Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2018

Moooli
Reposted fromshakeme shakeme viarainbowarrior rainbowarrior
Moooli
5801 1ddb 390
Reposted fromhagis hagis viarainbowarrior rainbowarrior
Moooli

September 12 2018

Moooli
4734 eb15 390
Reposted frompsychosis psychosis
Moooli
7365 e0a7 390
Reposted frompsychosis psychosis
Moooli
8935 46ee 390
Reposted frompsychosis psychosis
Moooli
8354 fd9d 390
Reposted frompsychosis psychosis
Moooli
0150 07e1 390
Reposted frompsychosis psychosis
Moooli

September 11 2018

Moooli
 
Reposted from4777727772 4777727772 viayouaresonaive youaresonaive
Moooli
3069 3b8c 390
Reposted fromuunknown uunknown viayouaresonaive youaresonaive
Moooli
7265 6fa1 390
Reposted frommisza misza viaGoteno Goteno
Moooli
3533 3d76 390
Reposted fromstylte stylte viahavingdreams havingdreams
1257 c873 390
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaGoteno Goteno
Moooli
7071 d07e 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaGoteno Goteno
0629 9f8f 390
Reposted fromink ink viadarkanes darkanes

May 05 2018

March 01 2017

Moooli
Ludzie sypiają ze sobą, nic ekscytującego. Zdjąć przed kimś ubrania i położyć się na kimś, pod kimś lub obok kogoś to żaden wyczyn, żadna przygoda. Przygoda następuje później, jeśli zdejmiesz przed kimś skórę i mięśnie i ktoś zobaczy twój słaby punkt, żarzącą się w środku małą lampkę, latareczkę na wysokości splotu słonecznego, kryptonit, weźmie go w palce, ostrożnie, jak perłę, i zrobi z nim coś głupiego, włoży do ust, połknie, podrzuci do góry, zgubi. I potem, dużo później zostaniesz sam, z dziurą jak po kuli, i możesz wlać w tą dziurę dużo, bardzo dużo mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viajakubzulczyk jakubzulczyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl