Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 05 2018

March 01 2017

Moooli
Ludzie sypiają ze sobą, nic ekscytującego. Zdjąć przed kimś ubrania i położyć się na kimś, pod kimś lub obok kogoś to żaden wyczyn, żadna przygoda. Przygoda następuje później, jeśli zdejmiesz przed kimś skórę i mięśnie i ktoś zobaczy twój słaby punkt, żarzącą się w środku małą lampkę, latareczkę na wysokości splotu słonecznego, kryptonit, weźmie go w palce, ostrożnie, jak perłę, i zrobi z nim coś głupiego, włoży do ust, połknie, podrzuci do góry, zgubi. I potem, dużo później zostaniesz sam, z dziurą jak po kuli, i możesz wlać w tą dziurę dużo, bardzo dużo mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viajakubzulczyk jakubzulczyk

February 11 2015

5001 db23 390
Reposted fromarmadillo armadillo viayouaresonaive youaresonaive
Moooli
Newbury
Reposted fromlifeless lifeless viayouaresonaive youaresonaive
Moooli
3575 3f40 390
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viayouaresonaive youaresonaive

February 06 2015

Moooli
Moooli
9030 a575 390
Reposted fromkrzemkorsky krzemkorsky viainsidemysoul insidemysoul
Moooli
6852 c3f9 390
Reposted fromKaviah Kaviah viainsidemysoul insidemysoul
Moooli
W dzieciństwie niczego się nie bała, później - wszystkiego. Zwłaszcza życia.
— A. Osiecka
Moooli
Muszę zebrać się w sobie. Zszyć się z powrotem. Skleić, nawet prowizorycznie, bo się rozlatuję. 
— Jakub Żulczyk
Reposted fromhaazeel haazeel viaszalony-virus szalony-virus

February 04 2015

Moooli
0982 581e 390
Reposted fromfor-witches for-witches viainsidemysoul insidemysoul

January 10 2015

Moooli
Może po prostu stąd spieprzmy, co
— J.Żulczyk "Radio Armageddon"
6243 51c2 390
Reposted fromohnina ohnina viathelittleprince thelittleprince
0643 bf81 390
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness
0597 d410 390
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness

December 25 2014

December 10 2014

5138 8ac0 390
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viapouler pouler
Moooli
1358 effb 390
Reposted fromzenibyja zenibyja viapouler pouler
4731 2cae 390

Black&white 》soft macabre 》 tattoos

Reposted fromKiro Kiro viaseksgrupowy seksgrupowy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl